Information

A project team led by the MBDA, in conjunction with the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality and the Eastern Cape Provincial DSARC have the vision to develop an iconic world-class ocean city showcasing its diversity of people, culture, heritage and environment. The project team was positioned to influence this outcome through its approach of collaboration and partnerships, with the Business-, Government- , Educational Institutions and communities.

The Bayworld Precinct Development survey aimed to engage your imagination and ensure that all stakeholders have a chance to have their input on the future of this iconic precinct of our city. This was your chance to imagine the Bayworld Precinct the way you would love to see it and to shape those dreams into reality, by 2020.

Thank you for having your say - we are currently processing all your feedback.

Meer Inligting

ʼn Projekspan begely deur die MBDA in samewerking met die Nelson Mandela Bay Munisipaliteit en die Oos-Kaap Provinsiale DSARC het ʼn visie is om ʼn ikoniese wêreldklas-stad langs die kus te ontwikkel wat diversiteit, kultuur, erfenis en die omgewing ten toon stel. Die projekspan was geposisioneer om hierdie uitkoms te beïnvloed met ‘n benadering van samewerking en vennootskap met die Besigheids-, Regerings- en Onderwysinstansies en gemeenskappe.

Die Bayworld Buurtontwikkeling opname het gepoog om u verbeelding te betrek en te verseker dat alle belanghebbendes ʼn kans het om hul insette op die toekoms van hiérdie ikoniese buurt van ons stad te lewer. Hierdie was jou kans om die Bayworld Buurt, soos jy dit graag sou wou sien, te visualiseer en om hierdie drome teen 2020 ʼn werklikheid te maak.

Dankie vir jou deelname - ons is tans besig om al u terugvoer te prosesseer.

Iinkcukacha

Iqela lenkqubo ephethwe yiMBDA, ihlangene noMaspalati waseNelson Mandela Bay kunye neEastern Cape Provincial DSARC ibinbombono wokuphuhlisa esi sixeko simbaxa, isibeke kwizinga eliphezulu. Ibizimisele kukubonakalisa ukwahlukana kwenkcubeko, izithethe, uluntu nesimo sentlalo. Ukuze libe nefuthe kwisiphumo sale nkgqubo, eli qela lisenzisene norhulumente, amashishini, amaziko emfundo kwakunye noluntu ngokubanzi

Lo mvavanyi-zimvo wophuhliso lwe-Bayworld Precinct ubujolise ekubeni azibandakanya nemibono yenu ukuze kuqinisekiswe ukuba bonke abachaphazelekayo babe nethuba lokuba negalelo kwikamva laledolophu. Eli ibilithuba lakho lokucinga ngeBayworld Precinct ngendlela onqwenela ukuyibona iyiyo kuze lomaphupha afezeke ngo2020.

Enkosi ngokuvakalisa izimvo zenu – sisa hlalutya zonke iimpendulo zenu.

Facebook

In the News

The MBDA, NMBM and the Eastern Cape Provincial Government department of Sports, Arts and Culture have teamed up to revive and reinvent a Bay icon, Bayworld.

The MBDA‘s vision is to develop an iconic world-class ocean city showcasing its diversity of people, culture, heritage and environment. The agency is positioned to influence this outcome through its approach of collaboration and partnerships, with the Business, Government, Educational Institutions and communities.

Via the Bayworld Precinct Development, the MBDA aims to engage your imagination and ensure that all stakeholders have a chance to have their input on the future of this iconic precinct of our city.

This is your chance to imagine the Bayworld Precinct the way you would love to see it and shape those dreams into reality, by 2020.

Have your say!

Fill in the survey and stand a chance to win weekly prizes.

Herald Live
11 March 2019

Instagram Feed

Address

1st Floor, Tramways Building
Cnr Lower Valley Road & S Union St
Port Elizabeth